Zbiorniki na paliwa ciekłe to temat – wydawać się może – dosyć odległy od naszych codziennych zainteresowań oraz niezbyt ciekawy. Nic bardziej mylnego! Kwestie związane ze zbiornikami są niezwykle interesujące i leżą na styku wielu różnych dziedzin nauki i techniki, co tylko podnosi ich atrakcyjność. Większość z nas kojarzy je ze stacjami benzynowymi. Nie jest to oczywiście ich jedyne zastosowanie. Zbiorniki są szeroko wykorzystywane także przez przedsiębiorstwa posiadające flotę pojazdów, a więc na przykład przewoźników, spedytorów, czy przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Dzięki hurtowej cenie, przedsiębiorstwa te mogą oszczędzić znaczne sumy na paliwie, a także uniknąć niezwykle kłopotliwych tankowań kilkudziesięciu sporych rozmiarów pojazdów na komercyjnych stacjach paliw.

Zacznijmy jednak od samego początku, a więc od definicji. Według niej zbiorniki naziemne przeznaczone są do magazynowania materiałów ciekłych palnych, bądź niepalnych, a także szkodliwych i nieszkodliwych dla środowiska. W zależności od klasy zbiornika, przechowywana może być ciecz o mniejszej, bądź większej gęstości. Wartości te wahają się od 1,1 kg/dm3 dla zbiorników klasy A, do 1,1 kg/dm3 dla zbiorników klasy B.

Podział zbiorników odbywa się na kilku płaszczyznach. Jedną z nich jest podział na naziemne oraz podziemne. Obydwie technologie posiadają zarówno wady, jak i zalety. Zbiorniki naziemne to kilkukrotnie niższy koszt inwestycji, co jest zaletą nie do przecenienia dla mniejszych przedsiębiorców, dla których zbiornik podziemny może być zbyt dużym kosztem do udźwignięcia. Ich wadą jest z kolei mniejsza pojemność, znaczna ingerencja wizualna, a także inne cechy i szczegóły techniczne w porównaniu do zbiorników podziemnych, co może ograniczyć ich zastosowanie wobec specyficznych rodzajów paliw. Zbiorniki podziemne oferują znacznie większe bezpieczeństwo w przypadku awarii, a także oszczędność przestrzeni. Ich pojemność może wynieść nawet 120.000 l. Jak jednak wspomnieliśmy, są droższe, a ponadto konieczna jest bardzo kłopotliwa konserwacja, wymagająca czasami odkopania zbiornika.

Jednopłaszczowe czy dwupłaszczowe? Pytanie to ma sens jedynie w przypadku bardzo małych zbiorników, które możemy umieścić w wannie chroniącej olej przed wydostaniem się ze zbiornika. Takie są bowiem wymagania techniczne dotyczące tego rodzaju konstrukcji. Dwupłaszczowe zbiorniki to wszystkie schowane pod ziemią. Przed wylaniem się paliw, a konsekwencji przedostaniem się do wód gruntowych, chroni przestrzeń pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną ścianą zbiornika. Znajduje się w niej płyn szczelnościowy, mający za zadanie także zapobiegnięcie korozji oraz zbyt niskiej temperaturze. Zarówno zbiornik wewnętrzny, jak i wspomniana przestrzeń między płaszczowa, sprawdzane są pod kątem szczelności za pomocą prób szczelności, w celu wykrycia jakiejkolwiek anomalii.

Także w obrębie zbiorników naziemnych i podziemnych można wyróżnić wiele innych kryteriów, wedle których odróżnimy poszczególne podtypy. Weźmy chociażby zbiorniki naziemne. Najmniejsze z nich to zbiorniki plastikowe. Są to tak zwane mini i mikro stacje paliw. Dwupłaszczowy zbiornik plastikowy o pojemności 5000 litrów zbudowany w tej technologii można nabyć za około 20 tysięcy złotych. Nieco większe, stalowe zbiorniki oparte są na formie sześcianu. Umieszczone są w obudowie kontenerowej. Najpopularniejsze są oczywiście zbiorniki stalowe w przekroju walca, umieszczone zarówno poziomo, jak i w pionie. Zbiorniki podziemne umieszczane są z kolei niemal wyłącznie w poziomie, najczęściej będąc zaprojektowanymi w przekroju walca.