Oferta Produktów

Olej Popirolityczny BOSSOIL

Jest to złożona mieszanina węglowodorów otrzymanych w toku zachowawczych i wtórnych rafineryjnych procesów przerobu ropy naftowej.

Przeznaczony do stosowania jako paliwo do kotłów centralnego ogrzewania, kotłów parowych do celów przemysłowych, instalacji przemysłowych, ciepłownictwa, otaczarniach, systemów grzewczych wymagających innych źródeł ciepła oraz do celów technologicznych. Olej popirolityczny BOSSOIL jest również stosowany do palników o mocy powyżej 500 KW.

Paliwo Grzewcze BOSSOIL 

Zaliczane jest do kategorii olejów opałowych średnich. Posiada właściwości i parametry zbliżone do olejów opałowych lekkich, z wyjątkiem gęstości wynoszącej powyżej 0,92g/cm3.

Ze względu na niską temperaturę płynięcia polecamy je firmom, które stosują oleje standardowe, niewymagające procesu podgrzewania oraz korzystają z palników o mocy powyżej 500 KW.

Producentem paliwa jest BOSSOIL.

Olej opałowy ciężki

Mieszanina węglowodorów otrzymanych w toku zachowawczych i wtórnych rafineryjnych procesów przerobu ropy naftowej oraz produktów syntez chemicznych i frakcji aromatycznych.

Olej Ekoterm

Ekologiczny olej Ekoterm pochodzi bezpośrednio od PKN Orlen i jest stosowany do zasilania kotłów i instalacji centralnego ogrzewania w domach mieszkalnych oraz piece przemysłowe i technologiczne.  BOSSOIL posiada certyfikat autoryzacji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A, który nadaje nam status autoryzowanego dystrybutora tego produktu. Orlen przetarł branżowe szlaki i jako pierwszy producent w kraju zabezpieczył oferowane produkty przed skażeniem mikrobiologicznym. Certyfikat autoryzacji jest więc jednocześnie gwarancją, że otrzymujecie Państwo olej opałowy najwyższej jakości. Do odbieranego paliwa zawsze dostarczamy świadectwo jakości i atest wystawione przez PKN Orlen. 

Olej Ekoterm to najczęściej kupowany na polskim rynku olej opałowy lekki. W opiniach ekspertów oceniany jest jako nieustępujący jakością zagranicznym odpowiednikom. Jego popularność wśród klientów ma swoje przyczyny w:

  • Walorach ekonomicznych – olej Ekoterm posiada bardzo wysoką wartość kaloryczną i relatywnie niską cenę oraz niższymi kosztami eksploatacji w porównaniu do ogrzewania elektrycznego.
  • Oszczędność czasu – urządzenia wykorzystujące olej Ekoterm są praktycznie bezobsługowe i umożliwia automatyczną regulację temperatury, niezależnie od innych czynników. Przy tym rozwiązaniu nie występuje również konieczność wywozu i utylizacji popiołu.
  • Bezpieczeństwie – charakteryzuje się wysoką temperaturą zapłonu, co ogranicza ryzyko przypadkowego zapalenia lub wybuchu. W przeciwieństwie do gazu płynnego, instalacja zasilana lekkim olejem opałowym może znajdować się w piwnicy budynku lub kotłowni.
  • Ekologii –posiada bardzo niską zawartością siarki. Jest paliwem praktycznie bezodpadowym, dzięki czemu spełnia najbardziej rygorystyczne normy jakości i ochrony środowiska. Dlatego olej Ekoterm szczególnie polecamy go do ogrzewania budynków w miejscowościach uzdrowiskowych i turystycznych.

BOSSOIL – Paliwa najwyższej jakości, hurtownia olejów opałowych, paliw grzewczych.


    BOSSOIL Sp. z o.o.
    ul. Pasterska 10, 01-976 Warszawa
    NIP: 1182133605, REGON: 365938893