Dotacje

DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą Przyszłość

       Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Firma BOSSOIL sp. z o.o., otrzymała dofinansowanie przez Unię Europejską (Nr umowy POIG.04.03.00-00-086/10-00 z dnia 23.12.2010 r.) na realizacje Projektu „Wdrożenie Technologii Niskokrzepnącego oleju opałowego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Wartość projektu: 4 381 978,00
Udział Unii Europejskiej: 1 615 600,00

Okres realizacji projektu: 2010-2012

Przydatne linki:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.europa.eu
www.nauka.gov.pl
www.mg.gov.pl

    BOSSOIL Sp. z o.o.
    ul. Pasterska 10, 01-976 Warszawa
    NIP: 1182133605, REGON: 365938893