Zastosowanie paliw grzewczych w systemach ocieplających.

Oleje opałowe są dziś bardzo powszechnym rozwiązaniem. Stosuje się je zarówno w budynkach mieszkaniowych, jak i przemysłowych. Ze względu na miejsce ich użycia, dzielą się na: średnie i ciężkie, dla stosowania w przemyśle, i na lekkie, w przypadku budynków mieszkalnych, spółdzielni mieszkalnych i małych przedsiębiorstw. Ich przykładowymi dystrybutorami są: Bossoil i Orlen.

Oleje opałowe cięższe i lekkie, posiadają znaczące różnice w swoich właściwościach. W przypadku wielkich zakładów przemysłowych lub elektrociepłowniach, oszczędności na tym ważnym materiale, mają mniejsze znaczenie, niż w przypadku budynków mieszkalnych. Jeśli chodzi o oleje lekkie, można jednak wymienić znaczące właściwości, różniące je od innych materiałów opałowych. 

Paliwa grzewcze, a węgiel.

Jedną z największych zalet olejów opałowych, jest ułatwienie pod względem obsługi. Na przykładzie oleju Ekoterm Plus, obsługa urządzeń wykorzystujących go, umożliwia automatyczną regulację temperatury oraz nie występuje konieczność utylizacji popiołu, tak jak w przypadku węgla. Kolejnymi cechami, które czynią go lepszym materiałem niż węgiel, jest większa sprawność urządzeń wykorzystujących go oraz większa wartość energetyczna. Choć węgiel jest zdecydowanie tańszym materiałem niż olej opałowy, to jednak w przypadku dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi, zdecydowanie lepiej jest zdecydować się na montaż instalacji na oleje opałowe. Takie instalacje posiadają wysokie bezpieczeństwo oraz bez obaw mogą być umieszczone w piwnicach lub kotłowniach. Poniżej została przedstawiona lista, prezentująca wartości energetyczne przykładowych materiałów.

  • 1 kg węgla kamiennego – [24,5-33,8] zawartości energii
  • 1 kg węgla brunatnego – [7-21] zawartości energii
  • 1 L oleju opałowego – [43,2] zawartości energii
  • 1 m3 gazu ziemnego – [34,4] zawartości energii

Wpływ paliw grzewczych na środowisko.

Oleje opałowe lekkie, oprócz przewagi pod względem sprawności, obsługi i wartości energetycznej, posiadają również zalety pod względem wpływu na środowisko. Jako materiał bezodpadowy, zawierający niską zawartość siarki, spełnia najbardziej wymagające normy ochrony środowiska. Takie oleje jak Ekoterm Plus, można zatem stosować w miejscach szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia, takie jak miejscowości uzdrowiskowe i turystyczne. Potęguje to możliwość stosowania bioolejów, wykorzystujących szczególnie nieszkodliwy wpływ na środowisko.

Ta sama sytuacja odnosi się do olejów średnich i ciężkich, wykorzystywanych w zakładach przemysłowych. Użycie i spalenie ogromnej ilości węgla, ma zdecydowanie znacznie szkodliwy wpływ na czystość powietrza i środowiska. Inna sytuacja jest wtedy, gdy użyje się w tych samych celach oleju opałowego, a ryzyko stworzenia dużych zanieczyszczeń w atmosferze spada błyskawicznie.