Może być zamiennikiem oleju opałowego, a w przyszłości także sensowną alternatywą dla oleju napędowego. Pozyskiwany z odpadów olej popirolityczny staje się cennym produktem w przemyśle ciepłowniczym i paliwowym.

Olej popirolityczny jest chemicznym półproduktem. Powstaje w procesie pirolizy podczas rozkładu odpadów z gumy, przede wszystkim ze zużytych opon samochodowych. Jest mętną, gęstą cieczą o czarnym lub ciemnobrązowym kolorze i intensywnym zapachu. Jego właściwości to wysokie ciepło spalania i zawartość różnych związków chemicznych o dużym zakresie temperatur wrzenia. Ze względu na te cechy olej pirolityczny może być wykorzystywany jako doskonałe źródło paliwa.

Kosztuje mniej niż olej opałowy lekki i może z powodzeniem go zastąpić. Nie jest on jednak klasycznym olejem opałowym, a tylko półproduktem pozwalającym na jego skomponowanie. Może stanowić zamiennik oleju opałowego pod warunkiem wyselekcjonowania zeń partii o odpowiednich normach. Potrafią to robić firmy mające duże zaplecze magazynowe produktów ciekłych i dysponujące możliwością blendowania paliw. Kupując olej popirolityczny, warto więc korzystać z oferty certyfikowanego producenta, co da nam gwarancję produktu wysokiej jakości.

Piroliza, czyli sposób pozyskiwania tego oleju, jest wysoko cenioną metodą. Również ze względu na środowisko naturalne. Odpadów przemysłowych i komunalnych jest przecież coraz więcej, a wraz z górą śmieci, rośnie liczba problemów związanych z ich utylizacją. Dzisiejsze metody składowania i spalania śmieci w konwencjonalnych spalarniach wywołują fale społecznych protestów, piętnowane są przez ekologów i obrońców środowiska. Dlatego tak istotne są wszystkie innowacyjne technologie przetwarzania śmieci, które nie zatrują otoczenia, pozwolą zniszczyć uciążliwy odpoad, a dodatkowo odzyskać cenne surowce. Piroliza jest właśnie jedną z nich.

Już teraz jej efektem jest zamiennik dla oleju opałowego. A być może wkrótce będzie to także alternatywa dla oleju napędowego. Istotną zaletą oleju pirolitycznego jest fakt, że nie zawiera on wanadu, który powoduje korozję systemów grzewczych. Ma on jednak dużą zawartość siarki – i właśnie dlatego nie może być jeszcze wykorzystywany jako paliwo silnikowe. Cały czas trwają jednak prace nad metodami odsiarczania oleju pirolitycznego i wiele wskazuje na to, że zakończą się sukcesem. Co ważne, olej ten ze względu na swoje właściwości, może mieć dużo szersze zastosowanie w przemyśle. Zawiera wiele cennych związków (np. benzen, etylobenzen, dipenten, ksylen, toluen). Są one głównymi surowcami w produkcji żywic, plastików czy farmaceutyków. Najcenniejszy z nich – dipenten – jest używany w produkcji środków czyszczących czy rozpuszczalników przemysłowych. Jak widać, możliwości wykorzystania oleju popirolitycznego w przemyśle są ogromne i inspirują coraz to nowe pomysły i strategie.