Wielu z nas, korzystających z indywidualnego ogrzewania, wybiera ogrzewanie olejowe. Do takiego wyboru skłaniają nas przede wszystkim:

  • komfort obsługi olejowego systemu grzewczego;
  • ekologiczne zalety paliwa;
  • stosunkowo niska cena i dostępność na rynku.

Olej grzewczy posiada jedną niekorzystną cechę związaną z jego niską temperaturą zapłonu – na poziomie 55 °C.  Wymaga to stosowania specjalnych warunków transportu i przechowywania oleju grzewczego. Warunki, które muszą być spełnione w zakresie przechowywania oleju grzewczego określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku.  Zgodnie z tymi przepisami bezciśnieniowe zbiorniki na olej opałowy powinny znajdować się poza budynkiem ogrzewanym. Mogą to być zbiorniki naziemne także zbiorniki podziemne. Rozporządzenie dopuszcza także instalacje zbiorników w budynkach specjalnie do tego przeznaczonych.

W przypadku klientów indywidualnych przepisy pozwalają także na instalację zbiorników w zamieszkałym budynku. Zbiornik lub bateria zbiorników o tej samej pojemności nie mogą wtedy przekroczyć łącznej objętości 100 m. sześciennych. Dodatkowo pomieszczenie to musi spełniać rolę wanny w przypadku rozszczelnienia zbiorników.

W najmniejszych gospodarstwach obowiązujące uregulowania dopuszczają przechowywanie oleju grzewczego w kotłowni, pod warunkiem, że objętość zbiornika nie przekracza 1 metra sześciennego. Dodatkowo zbiornik nie może być instalowany w odległości 1 metra od pieca i musi być oddzielony ścianką o grubości co najmniej 12 cm.

Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa jest więc przechowywanie w zbiornikach zewnętrznych. W zależności od zapotrzebowania na paliwo oraz ekonomiki można przyjąć dwa podstawowe rozwiązania:

  • zbiorniki dwupłaszczowe wykonane z polietylenu o pojemności od 1500 do 10 000 litrów;
  • dwupłaszczowe zbiorniki paliwowe, które mogą się składać z kilku komór, a ich łączna pojemność waha się w granicach od 1000 do 100000 litrów.

Niemniej istotnym dla bezpieczeństwa naszej instalacji grzewczej jest stosowanie właściwego i dedykowanego do systemu oleju opałowego. Tylko certyfikowane i sprawdzone podmioty oferują olej najwyższej jakości spełniającej normy użytkowania. Dodatkowym atutem może być także potwierdzenie, że hurtownia współpracuje ze znanym producentem olejów. Najczęściej stosuje się:

  • oleje opałowe ciężkie i średnie, przeznaczone do zasilania palników o mocy powyżej 500 kW;
  • ekologiczne oleje opałowe lekkie o podwyższonej temperaturze zapłonu oraz wysokiej kaloryczności.

Jedynie stosowanie wysokiej jakości certyfikowanych paliw w połączeniu z bezpieczeństwem przechowywania oleju opałowego pozwoli nam na komfortowe korzystanie z olejowych systemów grzewczych.

W sprawie zakupu oleju grzewczego – prosimy o kontakt z działem handlowym.