Olej opałowy należy magazynować w specjalnych zbiornikach przechowywanych w odpowiednich warunkach tak, by w razie wycieku nie stwarzał on zagrożenia pożarowego. Jakiego rodzaju produkty najlepiej sprawdzą się do tego celu?

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania oleju opałowego najczęściej wykonuje się z polietylenu PE-HD lub z blachy stalowej. Występują one w wersji jedno- oraz dwupłaszczowej. Pierwsze z nich, w celu zabezpieczenia otoczenia na wypadek wycieku oleju, umieszcza się w wannie wychwytującej. Dwupłaszczowe, jako że lepiej chronią przed uszkodzeniem mechanicznym, instaluje się bezpośrednio, bez dodatkowej obudowy. Oba modele można łączyć w baterie dopasowane do kształtu pomieszczenia oraz wymaganej objętości paliwa.

Kupując zbiornik na olej opałowy warto upewnić się, czy jest on odpowiednio zabezpieczony przed przenikaniem zapachu oleju. W przeciwnym wypadku bardzo trudno będzie uniknąć przedostawania się go do sąsiadujących pomieszczeń.

W zbiornikach dwupłaszczyznowych, zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wyciekiem oleju jest wypełnienie cieczą przestrzeni pomiędzy zewnętrznym oraz wewnętrznym zbiornikiem. W przypadku powstania nieszczelności, wyciekająca ciecz prowadzi do uruchomienia sygnalizacji alarmowej. W pomieszczeniach, w których znajdują się zbiorniki jednopłaszczyznowe, umieszcza się specjalne sondy sygnalizujące nieszczelność. W obu przypadkach niezbędne jest zapewnienie możliwości zatrzymania wyciekającego oleju przez drugi płaszcz lub wannę wychwytującą.

Zbiornik na olej należy umieścić na zewnątrz domu, na ziemi, zachowując minimalną, określoną w przepisach odległość od pozostałych obiektów znajdujących się na działce. Niezbędne będzie wówczas zagwarantowanie ogrzewania oleju w zbiornikach i przewodach, które doprowadzają go do domu. Podłoże pod zbiornik oraz fundament musi być odizolowane od gruntu tak, aby chronić go przed skażeniem w razie wycieku.