Chcąc ogrzać dom jednorodzinny, czy większy budynek, możemy zdecydować się praktycznie na dowolny rodzaj paliwa. Dzielą się one na stałe, ciekłe, gazowe, a także na wytwarzane w sposób naturalny, bądź sztuczny, w sposób nisko lub wysokokaloryczny. Każdy z rodzajów paliwa ma swoje własności, wymagania, dlatego warto zapoznać się z nimi wszystkimi zanim dokona się wyboru.

 

Biomasa

Biomasą można określić zarówno stałe, jak i ciekłe elementy, które ulegają biodegradacji. Substancje te wytwarza się z odpadów z produkcji leśnej. Najczęściej do ogrzewania wykorzystuje się drewno w kawałkach, wióry, trociny, pelety, a także zrębki. Biomasę otrzymuje się także z roślin energetycznych, w tym z wierzby energetycznej. Budynek można też z powodzeniem ogrzewać biomasą, która bierze się z produkcji rolnej, a więc słomą, kukurydzą, czy ziarnami zbóż.

 

Węgiel

Węgiel to wciąż najpopularniejsze paliwo opałowe w naszym kraju. Do wyboru jest węgiel kamienny i brunatny, który jest dostępny w różnej postaci, klasie i granulacji. Jeśli chodzi o rodzaj klasy, to jest ona uzależniona od tego, ile jest popiołu w węglu, a także od wartości opałowej paliwa.

 

Gaz ziemny

Gaz ziemny bierze się ze złóż naturalnych. Ze względu na to, że jest on zupełnie pozbawiony zapachu i nie truje, specjalnie się go nawania, by w razie nieszczelności instalacji dało się wyczuć jego zapach, co w znacznym stopniu wpływa na poprawę bezpieczeństwa jego stosowania.

 

Gaz płynny

Gaz płynny to mieszanina węglowodorów, w której głównymi składnikami są propan i butan, a uzyskuje się ją z gazów rafineryjnych i gazu ziemnego mokrego. Składniki mieszaniny pod ciśnieniem par własnych skraplają się.

 

Olej opałowy

W domach jednorodzinnych stosuje się olej opałowy lekki, a żeby łatwo można go było odróżnić od napędowego, jest barwiony na czerwono.

 

Bio olej

Najczęściej bio olej otrzymuje się z nasion rzepaku, a jego właściwości przypominają te, jakie ma olej opałowy.

 

Bio gaz

Bio gaz wytwarza się w trakcie rozkładu substancji organicznych w środowisku beztlenowym. Można więc z powodzeniem uwzględnić podczas produkcji odpady zielone, jak również gnojowicę, czy kiszonkę z roślinności. Póki co z bio gazu korzysta się lokalnie, zarówno do ogrzewania, jak i do wytwarzania energii elektrycznej. Wykorzystuje się go do zasilania agregatów kogeneracyjnych, jakich zadaniem jest dostarczenie ciepła i prądu osiedlom lub zakładom przemysłowym