Paliwo ciekłe pochodzi głównie z przeróbki ropy naftowej i jest stosowane przed wszystkim do napędu silników spalinowych, a w mniejszym stopniu do celów grzewczych i technologicznych. W dzisiejszych czasach zapotrzebowanie na taki rodzaj paliwa jest ogromne, więc jest ono składowane w składowane w hurtowych ilościach. Zapisy prawne mówią, że paliwa ciekłe powinny być magazynowane tylko w specjalnie do tego celu przystosowanych i oznakowanych pomieszczeniach lub zbiornikach, mimo iż stanowią nieco mniejsze zagrożenie niż paliwa gazowe. Wszystkie dopuszczone do użytku zbiorniki powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty. Podczas napełniania zbiornika bezpieczeństwo osobie tankującej  zapewnia przyłącze. które powinno znajdować się na poziomie roboczym.

W rolnictwie oraz usługach transportowych najczęściej wykorzystuje się zbiorniki jednopłaszczowe. Jest to bezpieczny i wygodny sposób składowania np. oleju opałowego. Są one niezwykle mocne i wytrzymałe. Materiał wykorzystywany do ich produkcji to najczęściej polietylen, czasami blacha stalowa. Tego typu zbiorniki muszą być montowane w wannie wychwytującej, która, w razie wycieku oleju, stanowi dodatkowe zabezpieczenie. W tym przypadku o ewentualnej nieszczelności informuje specjalna sonda, zamontowana w pomieszczeniu ze zbiornikiem. Drugi płaszcz musi zakrywać przyłącze napełniania oraz resztę układu dystrybucyjnego. Mają one pojemność od 200l do 9000l.

Paliwa III klasy( tj. olej napędowy, ropa naftowa i produkty pochodne, służą) są z reguły przechowywane w tzw. dwupłaszczowych zbiornikach z systemem dystrybucji. Są one lepiej zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, w wyniku czego, w przeciwieństwie do zbiorników jednopłaszczowych, nie  zachodzi konieczność instalowania wanny i może być on bezpośrednio podłączany. Pomiędzy jednym, a drugim płaszczem zbiornika znajduje się ciesz, stanowiąca zabezpieczenie, w razie wycieku paliwa uruchamiająca sygnalizację alarmową. Dwupłaszczowa konstrukcja również ochrania środowisko i zabezpiecza płyn przed zanieczyszczeniami.

W przypadku producentów rolnych i leśnych, producentów artykułów spożywczych, firm budowlanych oraz wszystkich przedsiębiorstw, wymagających stałego uzupełniania paliwa podczas prowadzenia prac terenowych istnieje jeszcze jedna możliwość bezpiecznego przechowywania paliwa. Stanowią ją jednopłaszczowe zbiorniki mobilne. Mają one znacznie mniejszą pojemność( jedynie 200-900l ), niż zbiorniki zamontowane na stałe, co pozwala na ich swobodne transportowanie.

Jeżeli chodzi o paliwo AdBlue / NOXy, może być ono przechowywane jedynie w specjalnie przystosowanych do tego zbiornikach. Bardzo istotna jest wielkość oraz warunki w jakich będzie stał zbiornik. Inaczej skonstruowane będą te, znajdujące się w regionach, w których zimą panują bardzo niskie temperatury, a inaczej w obszarach, w których występują bardzo wysokie temperatury w okresie letnim. Trzeba pamiętać o tym, iż przy -11oC mocznik ulega krystalizacji, a woda demineralizowana, która jest składową NOXy / AdBlue, zamarza. Nieodpowiedni dobór zbiornika może więc w warunkach bardzo niskich temperatur doprowadzić do braku możliwości tankowania. Zbiorniki przystosowane do niskich temperatur są odpowiednio izolowane oraz posiadają specjalny systemie grzewczy, zapobiegający zamarzaniu zawartości. Z kolei w krajach, w których występują bardzo wysokie temperatury należy chronić zbiornik przed nadmiernym nagrzaniem, aby nie dopuścić do zbyt mocnego podgrzania roztworu, co w konsekwencji doprowadzi do jego rozkładu i tym samym utraty parametrów jakościowych zgodnych z normą ISO22241. Dodatkowo istotna jest konieczność posiadania certyfikatu legalizacji urządzenie, z którego bezpośrednio pobierane jest paliwo przez końcowych odbiorców.