Wybór właściwego oleju opałowego zależy w głównej mierze od tego, w jakim celu jest nam on potrzebny. Sam w sobie olej opałowy stanowi jeden z produktów przerobu ropy naftowej, a jego wykorzystanie jest szerokie – od paliwa dla instalacji grzewczych po zaopatrzenie pieców przemysłowych, stosowanych dla celów produkcyjnych lub technologicznych. Rozróżniamy trzy podstawowe jego rodzaje – lekki olej opałowy, średni olej opałowy oraz ciężki olej opałowy, z których każdy ma nieco odmienny skład, gęstość oraz właściwości. Oczywiście każdy z tych rodzajów olei ma również poszczególne typy – w zależności od marki.

Najczęściej stosowanym i szczególnie docenianym olejem opałowym jest typ lekki, który charakteryzuje między innymi wygodna i wolna od problemów eksploatacja. Jest on doskonałym wyborem do urządzeń grzewczych, których obsługa nie wymaga szczególnego zaangażowania. Co więcej jest to rodzaj wyjątkowo łatwo dostępny, bowiem szeroko rozbudowa  sieć dystrybutorów pozwala ekspresowo realizować zamówienia różnego rodzaju. Jego ważną zaletą jest również spore bezpieczeństwo stosowania. Wykazuje on wysoką temperaturę zapłonu ( co najmniej 55°C), dlatego łatwo jest ograniczyć za jego sprawą ryzyko przypadkowego zapalenia lub wybuchu.

Do innych zalet wykorzystania właśnie oleju opałowego typu lekkiego jest możliwość zastosowania instalacji wewnątrz budynku. Oleje opałowe lekkie są rozwiązaniem ekologicznym, gdyż posiadają niską zawartość siarki, a dodatkowo wszystkie oleje opałowe są bezodpadowe – podczas stosowania wykorzystujemy je całkowicie.

Dokonując zakupu oleju opałowego lekkiego, warto wziąć pod uwagę jego dokładne parametry, dzięki czemu możliwe jest uzyskane najwyższej jakości produktu w przystępnej cenie, a dodatkowo łatwiej  jest uniknąć potencjalnych problemów np. usterek kotła. Zbyt duża gęstość oleju opałowego może dla przykładu powodować osadzanie się go wewnątrz instalacji grzewczych, co powoduje jego gorsze spalanie. W efekcie źle dobrany olej może wymusić częstsze naprawy, a nawet konieczność wymiany instalacji. Z kolei nazbyt wysoka zawartość siarki to element, który wskazuje nam iż jakość oleju, jest gorsza, gdyż nie jest czysty. Warto zatem zadbać o pewne źródło dostaw, które oferuje olej opałowy bez domieszek olei ciężkich, które niekorzystnie wpływać mogą zarówno na piec, jak również środowiskowo naturalne.

Lekki olej opałowy najlepiej sprawdza się w domach jednorodzinnych  niewielkich budynkach, z kolei dla przemysłu, w tym dużych zakładach czy elektrociepłowniach lepszy będzie ciężki olej opałowy, który dla ich wymagań jest wydajniejszy.